Obowiazkowe kontrole

Dla porownania - Komisja Kontroli Pracy przepis prawny 1109 §14 stk 2

Obowiazujace od  1992 roku przepisy prawne  reguluja  zasady  pomocy technicznej, tak aby   korzystanie z nich  bylo  bezpieczne. Ponadto  muszą być one sprawdzone w celu zapewnienia, że posiadaja stosowne wymagania dla sprzętu technicznego.

Bast & Co jest jedną z niewielu firm dunskich,  ktora jako eksperter  wykonuje  ustawowe kontrole zgodnie z przepisem Komisji Kontroli Pracy1109 §14 ust. 2 z 1993 r.

Bast & o A/S w celu zapewnienia pomocy obsługuje  prawidłowo i terminowo, oraz oferuje umowy o  bezpieczeństwo, które zapewniaja  wyraźna i jednoznaczna odpowiedz o aktualnym stanie urządzeń. Jednocześnie pomaga w utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie.

Czytaj więcej tutaj:

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

Dotyczy to wyłącznie duńskich przepisów.