Lovpligtigt Eftersyn

jfr. Arbejdstilsynets bkg 1109 §14 stk 2

Det har siden 1992 været lovbestemt at tekniske hjælpemidler, der ved brug kan være farlige, skal efterses for at sikre, at de krav der gælder for hjælpemidlet overholdes.

Bast & Co. er som en af de få virksomheder i Danmark sagkyndige i udførelse af Lovpligtige eftersyn jf Arbejdstilsynets bkg1109 §14 stk. 2 af 1993.

For at sikre at hjælpemidlerne efterses korrekt og i rette tid, tilbyder Bast & Co A/S faste sikkerhedsaftaler, der giver et klart og entydigt svar på hjælpemidlets aktuelle tilstand.

Samtidig er vi også behjælpelige med at bringe maskinerne i forsvarlig stand.

 

Læs mere her.

Bekendtgørelser af tekniske hjælpemidler